Historia
Kontakta oss

50-60

Första rökeriet köptes 1950.  Det låg ute på oljevägen i Skarvikshamnen. Här fanns varken elektricetet eller vatten. 1959 skulle Volvos järnväg fram och Rökeriet var då tvunget att rivas

60-74

Rökeriet flyttades en liten bit och byggdes upp av en gammal buss. På bilden kan man se bussrutorna som syns på långsidan.

75-

Till Tagenevägen kom vi 1975 och där ligger vi kvar idag