50-60

50-60.

Första rökeriet köptes 1950. 
Det låg ute på oljevägen i Skarvikshamnen.
Här fanns varken elektricetet eller vatten.
1959 skulle Volvos järnväg fram och Rökeriet var
då tvunget att rivas

60-74

60-74

Rökeriet flyttades en liten bit och byggdes
upp av en gammal buss. På bilden kan man
se bussrutorna som syns på långsidan.

75-

75-

Till Tagenevägen kom vi 1975 och där ligger vi kvar idag